Badania

Działanie LIKOPENU zostało potwierdzone w licznych badaniach prowadzonych na całym świecie.

LIKOPEN a obniżenie ryzyka śmiertelności

Suplementy diety nie mają wpływu na obniżenie ryzyka śmiertelności według Annals of Internal Medicine, April 8, 2019
Substancje odżywcze przyjmowane z żywności i suplementów diety zostały przeanalizowane na bazie 27 725 uczestników badania.
Suplementy diety nie obniżyły ryzyka śmierci w wyniku chorób serca (CVD) czy nowotworów.
Jedynym związkiem, który był w stanie obniżyć ryzyko śmiertelności w obu chorobach, był antyoksydant LIKOPEN.
LIKOPEN wykazał potencjał obniżenia ryzyka śmiertelności w przypadku nowotworów o 54%, a w innych chorobach nawet o 18%.”

Źródło: Fang Fang, MD, PhD, Tufts University, Boston, Mass., Medscape Medical News, Annals of Internal Medicine, April 8, 2019

LIKOPEN a ryzyko zawału serca

Wykazano, że u osób z najwyższym poziomem LIKOPENU w tkance tłuszczowej (0,62 :g/g pobranej tkanki tłuszczowej) ryzyko zawału serca było o 48% mniejsze w stosunku do grupy z najniższym poziomem (0,11 :g/g).”

Źródło: [120, 121]. Likopen w chemoprofilaktyce chorób nowotworowych oraz sercowo-naczyniowych

LIKOPEN a występowanie raka

Zapalenie to jeden z najważniejszych czynników wpływających na rozwój raka. Dlatego LIKOPEN, jako jeden z najsilniejszych przeciwzapalnych nutraceutyków, jest przedmiotem wielu badań przedklinicznych i klinicznych dotyczących raka.
Badania epidemiologiczne wykazały odwrotną zależność między jego poziomem w surowicy a występowaniem raka [80]. Ponadto doniesiono, że zwiększone spożycie likopenu (z każdego źródła) wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem wielu różnych nowotworów, takich jak nowotwór piersi, płuc, jajnika, prostaty, żołądka i jajnika.”

Źródło: [81]. Imran_M_2020

Zebraliśmy także linki do wybranych publikacji–dotyczących wpływu LIKOPENU na choroby onkologiczne, ale także neurologiczne, kardiologiczne i związane z płodnością.

Kliknięcie w link przenosi na stronę poza Likopedią. W niektórych przypadkach dostęp do badania może wymagać rejestracji lub uiszczenia opłaty. Część publikacji dostępna jest w języku angielskim.